طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد سوم > فرض بودن حجاب زن واهمیت آن

(شماره بخش 3; صفحه 354)

فرض بودن حجاب زن واهمیت آن

از عبد العزيز بن عبد الله بن باز به جناب برادر بزرگوار. خداوند او را در انجام همه کارهای خیر موفق داشته باشد آمین
درود بر شما و رحمت خدا و بركات او اما بعد:
نامۀ بدون تأریخ تان برایم مواصلت کرد خداوند متعال شما را به هدایت خود وصل کند واین متن آن می باشد: " امیدوارم در مورد اهمیت پوشاندن چهرۀ زن توضیح دهید، وآیا حجاب از واجبات دینی است که اسلام آنرا واجب قرار داده است، واگر چنین است دلیل آن چست، از خیلی ها شنیده ام وخودم نیز معتقدم که پوشاندن صورت در دوران حکومت ترک ها بر جزیره عربی رواج یافته وعمومی شده بود، واز آن وقت آنرا سخت گرفته اند به گونه ای که همه فکر می کنند پوشاندن چهره بر هر زنی فرض است، وخوانده ایم که در دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم وصحابۀ او، زن در بسیاری کارها با مرد مشارکت داشتند ودر جنگها، مردان را مساعدت می نمودند، آیا این چیزها حقیقت دارند یا درک وبر داشت من خطا است، از بزرگوار شما منتظر هستم پاسخ دهید تا حقیقت را بفهمم واشتباهم را اصلاح کنم.
پاسخ:
(شماره بخش 3; صفحه 355)
حجاب در اول اسلام بالای زنان فرض نبود هر دو کفش ورویش را در نزد مردان آشکار میکرد، سپس خداوند حجاب را بر زن فرض نمود تا اینگونه زن را از نگاهِ بیگانگان مصون بدارد وزن سبب وسوسه ای مردان نگردد واین بعد از نزول آیت حجاب صورت گرفت که آن این فرموۀ خداوند متعال در سورۀ احزاب می فرماید: و چون طلب كنيد از زنان پيغامبر رختي یا چیزی را پس طلب كنيد آنرا از پس پرده اينکه خصلت پاكتر است براي دل شما و دل ايشان آیت. آیۀ مذکور گر چه در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، اما مقصود از آن: همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم ونیز دیگر زنان می باشد، چون علت ذکر شده ومعنای موجود در آن عمومیت دارد.
وخداوند متعال در همان سوره فرموده است: و بمانيد در خانهاي خويش و اظهار تجمل مكنيد مانند اظهار تجمل که در جاهليت پيشين بود و بر پاداريد نماز را و بدهيد زكوة را و فرمانبرداري خدا و رسول او كنيد آیت. این آیه به اجماع هم شامل زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می شود، چنانچه که خداوند عز وجل در سورۀ احزاب می فرماید: ﰿ اي پيغامبر بگو بزنان خود و دختران خود و زنان مؤمنان که فرو گذارند بر خود چادر هاي خود را اين نزديك ترست بآنكه شناخته شوند پس ايشان را ايذا داده نه شود و هست خدا آمرزنده مهربان است آیت. همچنین خداوند در این باره دو آیه دیگر در سورۀ نور نازل کرده است وآن دو آیه این فرموۀ خداوند متعال است: ﭿ بگو بمردان مسلمان که بپوشند چشم خود را و نگاهدارند شرمگاهان خود را اين پاكيزه تر است ايشان را هر آئينه خدا خبردار است بآنچه ميكنند(30) و بگو زنان مسلمانان را که بپوشند چشم خود را و نگاهدارند شرمگاه خود را و آشكارا نه كنند آرائش خود را يعني مواضع زيور الا آنچه ظاهر است ازان موضع و بايد که فرو گذارند دامنهاي خود را بر گريبانهاي خود و ننماييد آرايش خود را الا بشوهران خويش يا پدران خويش يا په پدران شوهران خود آیت. کلمۀ "البعولة": همسران (شوهران) «زینۀ» یعنی: زیبایی ها وآنچه سبب فتنه می گردد ومهم ترین آن روی است، وفرمودۀ خداوند سبحانه وتعالی: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا) منظور از آن: طبق صحیح ترین قول علماء لباس ها است، چنان که صحابی بزرگوار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه گفته است چون خداوند متعال می فرماید: ﰿ ﭿ ﰿ ﭿ و كلان سالان از زنان آنانكه توقع نكاح ندارند نيست بر ايشان گناهى در آنكه فرو نهند جامه هاي خود رابدون ظاهر كردن آرايشى را و پرهيزگاري كنند شان بهتر ست ايشان را و خدا شنوا وداناست
(شماره بخش 3; صفحه 356)
این آیه بر این دلالت می نماید که واجب است زنان چهره ودستها وتمام بدنشان را از نگاه نا محرمان بپوشانند؛ زیرا خداوند متعال به پیر زنان اگر زینت خویش را آشکار نکنند، اجازه داده است که اگر لباسهای خود را از قبیل: روسری بیرون بیاورند وچهره هایشان را ظاهر نمایند، چون خطری برای ابتلای آنان به فتنه وجود ندارد. بنابر این اگر این پیر زنان از کار افتاده ای که امید ازدواج ندارند، چنانچه لباسهایشان را فرو نهند، گناهی بر آنان نیست، از این مشخص می شود که زنان جوان، باید حجاب کنند واگر آن را ترک نمایند گناهکار می شوند.
همچنین پیر زنان اگر زینت خود را آشکار کنند باید حجاب کنند چون سبب فتنه می شوند، سپس خداوند در آخر این آیه می فرماید: از نظر عفت وپاکدامنی برای پیرزنانی که زینت را آشکار نمی کنند بهتر است، چون آنها از فتنه، بهتر در امان می شوند، وبه تحقیق ثابت شده از عایشه وخواهرش اسماء رضي الله عنهما بر این دلالت می نماید که زن باید چهره اش را از بیگانگان بپوشاند؛ حتّی اگر در حال احرام باشد چنان که از عایشه رضی الله عنها در صحیحین روایتی آمده که بر این دلالت می نماید که در ابتدای اسلام زنان چهره هایشان را نمی پوشاندند که با آیۀ حجاب نسخ شد.
شما با مطالبی که گذشت خواهی دانست که حجابِ زن، امری قدیمی از دوران پیامبر صلی الله علیه وسلم است که خداوند آنرا فرض نموده، وربطی به حکومت ترک ها ندارد، اما این که زنان در بسیاری از کارها در عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم با مردان مشارکت می کرده اند، مانند: معالجۀ زخمی ها، آب دادن به زخميان در جهاد، وامثال آن درست است، اما آنها این کارها را همراه با رعایت حجاب وعفت ودوری از اسباب شک وفتنه این کارها را انجام می داده اند، چنانكه ام سلیم رضی الله عنها گفت: ما همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم به غزوه می رفتیم وبه زخمیان آب می دادیم وآب را با خود می بردیم وبیماران را تداوی می نمودیم کار زنان آن زمان اینگونه بوده است، نه به گونه ای که امروزه در بیساری از کشورهای اسلامی زن ومرد در کنار یکدیگر در محل کار قرار دارند وزنان آرایش شده وبی حجاب می باشند، که این امر منجر به فساد، واز هم پاشیدن خانواده ها، وفاسد شدن جامعه گردیده است.
وتحول وقدرتی نیست مگر بواسطۀ خداوند برتر وبزرگ، از خداوند میخواهیم همه را به راه راست هدایت نماید، وما وشما ودیگر برادران ما را به علم نافع وعمل صالح موفق بگرداند، او بهترین مسئول است.
سلام بر شما(سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته).  قبلی     بعد