طبق بر شمارۀ جلد ورق زدن > جلد ششم > دربارۀ میل به کاهش سطح حفظ قرآن کریم

(شماره بخش 6; صفحه 202)

درباره میل به کاهش سطح حفظ قرآن کریم

س: جناب شیخ وپدر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز خداوند متعال او را حفظ کند.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، اما بعد:
برای جناب شما پیشکش می کنیم موضوع خود را اینکه می خواهیم سطح حفظ قرآن کریم را در دانشگاه ام القری کاهش دهیم، این برای بد دیدن حفظ قرآن کریم نیست، اما این کار به دو سبب برمی گردد:
اول: آنچه که روایت شد از ابو موسی (رضی الله عنه) كه پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: بر تلاوت کردن این قرآن مواظبت کنید وسوگند به ذاتیکه جان محمد دردست اوست این قرآن سریعتر از آن شتری که زانویش بسته باشد می گریزد (متفق علیه)، هر قدر که حفظ زیاد شد شرایط زندگی منجر به مراجعه بعض ورفتن باقی به فراموشی می شود، ومسلمان حریص است بر حفاظت نفس خود از آن عذاب که خداوند هوشدار داده است بر کسیکه قرآن را حفظ می کند وفراموشش می نماید،
دوم: برانسان در زندگی مشکلات زیاد می شود وسختی زندگی بیشتر می گردد وحفظ قرآن ضرورت به صفای ذهن دارد که آنرا این مسئولیت ها وپریشانی ها آسان نمی سازد.
بنا بر این از جناب شما می خواهیم که ایستاد شوید در پهلوی فرزندان دانشجوی خود برای تحقق یافتن رغبت آنها در پایین کردن سطح حفظ قرآن کریم، اینکه کفایت کنند به دو جزء قرآن کریم وبدل کردن دو ساعت اخیر به ماده اصول فقه یا سیرت نبوی، خداوند از طرف ما به شما جزای خیر دهد.
واز خداوند می خواهیم که شما را حفظ کند وعمرتان را دراز نماید تقدیم کننده این سوال ع. ع. ا. م.
ج: ودرود وسلام ورحمت وبركات خداوند بر شماست.
وسپس:
(شماره بخش 6; صفحه 203)
از شما درباره غیرت نیک تان بر کتاب خداوند تشکری می کنیم، اما دربارۀ آنچه که ذکر نمودید موافقتی را نمی بینیم، وآرزومندیم که آنچه را که دانشگاه در نظر گرفته اند کفایت کننده باشد وبرکت داشته باشد اگر خواست خدا بود وهمچنان نهایت نیک داشته باشد، اما وعیديکه شما به آن اشاره نمودید پس هدف از آن فراموشی آیات از ذهن نیست، هدف آن فراموشی عمل وترک آن است، اما فراموش کردن حفظ از جهت انتباه ویاد نکردن هیچ کس از این امر خالی نیست حتی پیامبر (صلی الله علیه وسلم)، به تحقیق گفته است در بعضی احادیث: خداوند رحمت فرماید فلان را هرآیینه چنین آیتی رابیاد آورد من آن را فراموش کرده بودم وپیامبر خدا (علیه الصلات والسلام) فرمود: همانا من مانند شما بشر هستم فراموش میکنم همانگونه که شما فراموش می کنید ودر نماز چندین بار فراموش کرده است.
خداوند همه را بسوى آنچه که موجب رضاى اوست موفق بگرداند. ودرود وسلام ورحمت وبركات خدواند بر شماست.

ریئس عمومي

اداره های مطالعات علمی وفتوا ودعوت وارشاد  قبلی     بعد