Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Pertama > Jilid Pertama: Akidah (1) > Akidah > Mengagungkan Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala
Berdiri Menyambut Orang yang Masuk dan Menciumnya
Hukum Membungkuk Ketika Mengucapkan Salam dan Melepaskan Alas Kaki
Tidak Boleh Membungkukkan Badan untuk Memberi Salam Penghormatan kepada Orang Muslim dan Orang Kafir
Menghormati Bendera, Menghormati Para Perwira, dan Mencukur Jenggot di Dalam Militer
Memberi Hormat kepada Para Pemimpin atau Presiden Seperti Cara Orang Asing