Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Pertama > Jilid Pertama: Akidah (1) > Akidah > Sujud kepada Selain Allah
Barangsiapa Meninggal Dunia dalam Keadaan Musyrik Maka Dia Tidak Diampuni dan Kekal di Neraka
Bersujud dan Menyembelih Hewan untuk Selain Allah Adalah Syirik
Ruku' Kepada Seseorang Seperti Kedua Orang Tua