Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Pertama > Jilid Kedua Puluh: Talak > Talak Orang yang Terpaksa
Talak Orang yang Terpaksa
Apabila Seseorang Diancam dan Dipaksa Menceraikan Istrinya, Maka Hal Itu Dianggap Tidak Sah
Talak Orang yang Terpaksa
Menceraikan Dua Orang Istri dengan Satu Ucapan
Ketika Marah, Seseorang Mengatakan kepada Istrinya, "Kamu tertutup"
Bersumpah Menceraikan Istri Saat Marah
Apabila Terbukti Penyebab yang Melandasi Talak Tidak Sah, Maka Talak Tersebut Tidak Sah