Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Kedua > Tafsir, Ilmu-ilmu Al-Quran, dan as-Sunnah > Hadis
Makna Marfu' Muttafaq 'Alaih
Hadis Lemah Tetapi Amal Dipraktikkan Berdasarkan Hadis Tersebut
Hadis: Ruh-ruh adalah tentara yang berkelompok-kelompok
Hadis, "Tidak beriman seorang di antaramu hingga aku lebih dicintainya daripada anak dan ayahnya".
Hadis: Salah seorang dari kalian tidak beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa
Hadis, "Rajab bulan Allah dan Sya'ban bulanku".
Hadis, "Barangsiapa yang membaca ayat al-Kursi setiap selesai menunaikan salat fardu...".
Hadis, "Air laut itu suci, bangkainya halal".
Hadis, "Kesaksian seorang lelaki dan perempuan pengkhianat dan kesaksian orang yang menyimpan rasa dengki tidak diterima".
Hadis: "Seseorang yang menjadi imam bagi suatu kaum tidak boleh berdoa hanya untuk dirinya sendiri".
Hadis: "Aku adalah nabi pertama yang diciptakan, dan diutus paling akhir".."
Hadis "Suatu ketika, kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama sekelompok orang di sebuah rumah milik seorang lelaki dari kaum Anshar, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil, "Wahai pemilik rumah, apakah kamu mengizinkan aku masuk?".
Hadis "Jika engkau salat subuh, maka sebelum berbicara ucapkanlah doa "Allahumma ajirni min an-nar" -- ya Allah lindungilah aku dari neraka -- sebanyak tujuh kali".
Hadis "Akan datang suatu kaum, mengamalkan sepersepuluh iman dan Allah meridai mereka"
Hadis "Sesungguhnya Allah suka jika seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya dengan baik".
Hadis "Janganlah kalian memanggil saya dengan kata sayyid (tuan)".
Hadis "Semoga Allah merahmati seorang Mukmin yang salat empat rakaat sebelum asar".
Hadis "Siapa yang memasuki pasar dan membaca: "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah".
Hadis: "Dua rakaat dengan siwak lebih baik dari tujuh puluh rakaat tanpa siwak".
Kitab syarah al-Bukhari yang terbaik
12 Berikutnya