Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Kedua > Jilid Keempat: Fikih-Bersuci > Bersuci
Air
Istinja` (Bersuci dari buang air kecil dan besar)