Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Kedua > Jilid Keempat: Fikih-Bersuci > Karakter bawaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia
Bersiwak ketika melakukan salat
Khitan
Memanjangkan Jenggot dan Memotong Kumis
Memotong Kuku
Rambut Lelaki dan Wanita