Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Pertama > Jilid Ketujuh: Salat (2) > Lupa > Sujud Sahwi bagi Makmum

Pertanyaan 2: Jika seorang makmum lupa melakukan satu hal yang wajib ketika salat, apakah dia harus melakukan sujud sahwi?
( Nomor bagian 7; Halaman 139)
Jawaban 2: Makmum tidak harus melakukan sujud sahwi karena meninggalkan hal yang wajib di dalam salat (sebab, salat makmum ditanggung imam-ed). Dia tidak perlu sujud sahwi. Jika tertinggal satu rakaat atau lebih, maka sujud sahwi dia lakukan jika bersama dengan imam yang lupa (dan melakukan sujud sahwi). Dia juga sujud sahwi jika setelah imamnya mengucapkan salam dan dia salat sendiri, ada amaliah yang tertinggal.
Wabillahittaufiq, wa Shallallahu 'Ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa

AnggotaWakil Ketua Ketua
Abdullah bin Ghadyan Abdurrazzaq `Afifi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz  Sebelumnya     Berikutnya