Membuka Berdasarkan Nomor Jilid > Kumpulan Pertama > Jilid Ketujuh: Salat (2) > Menjadi Imam > Menjadi Makmum dari Imam yang Mengikuti Tarekat al-Tijaniyyah

Menjadi Makmum dari Imam yang Mengikuti Tarekat al-Tijaniyyah

Pertanyaan Pertama dari Fatwa Nomor1619
Pertanyaan 1: Apakah sah menjadi makmum dari imam pelaku bid`ah seperti pengikut tarekat al-Tijaniyyah?
Jawaban 1: Akidah tarekat al-Tijaniyyah adalah kafir dan sesat, sehingga tidak sah salat di belakang imam yang memiliki keyakinan seperti itu.
Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam

Komisi Penelitian Ilmiah dan Penerbitan Fatwa

AnggotaWakil Ketua Ketua
Abdullah bin Qu'ud Abdurrazzaq `Afifi Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz  Sebelumnya     Berikutnya